Modul 1

Dette modul omhandler selskabsret, hvad en bestyrelse skal indeholde, sammensætningen af en bestyrelse, samt rekruttering til en bestyrelse.

22 Lektioner

I gang

Ikke startet

Modul 2

Dette modul giver en forståelse for regnskaber, samt indsigt i, hvilke vigtige elementer i et regnskab, du som bestyrelsesmedlem skal kunne aflæse. 

10 Lektioner

I gang

Ikke startet

Modul 3

Modul om hvordan bestyrelsen sikrer, at de rigtige beslutninger tages, samt har et værdiskabende fokus på selskabets kortsigtede og langsigtede stategi.

18 Lektioner

I gang

Ikke startet
Pen