Hvad karakteriserer den gode bestyrelse?

Den gode bestyrelse er det, som alle stakeholders til enhver tid vil stræbe efter. Den skaber det bedste fundament for en velfungerende virksomhed og kan være med til at sikre virksomhedens vækst på kortere såvel som længere sigt gennem et fokuseret strategisk arbejde.

Men hvad er det egentlig, der gør den gode bestyrelse god?

I dette blogindlæg giver vi på baggrund af vores erfaring og viden på området vores bud på, hvordan den gode bestyrelse kan karakteriseres.

 

1) Fordeling og forståelse af roller

En af de fejl der ofte opstår i bestyrelser er, at medlemmerne kommer til at ligne hinanden. Dette kan være et manglende perspektiv, som ofte opstår allerede i rekutteringsprocessen.

Når bestyrelsesmedlemmerne ligner hinanden ofte både, hvad angår alder, køn, CV og interesser, så er sandsynligheden for at disse lignende medlemmer vil opdage blinde vinkler lavere end, hvis man havde forskellige perspektiver på bestyrelsens og virksomhedens arbejde.

Derfor er det afgørende, at der også i en bestyrelse er en forståelse af individuelle roller, kvaliteter og en fordeling af kompetencer, herunder diversitet i perspektiver.

 

2) Lede ikke styre

Den gode bestyrelse forsøger ikke at styre ledelsen af virksomheden, men bidrager med den strategiske og forretningsrelevante sparring, som kan hjælpe ledelsen med at løse og forbedre resultaterne af sin opgave.

Bestyrelsens opgaver er strategiske og ikke operationelle, derfor er den gode bestyrelse bevidst om sit ansvarsområde og har tillid til,d at virksomhedens ledelse samt ansatte evner at løse sine opgaver.

 

3) Inddrager stakeholders

Den gode bestyrelse har også en forståelse for at uanset, hvor divers den bestyrelse man sammensætter, er på papiret, vil der være blinde vinkler i en given retning.

Det kan f.eks. være, hvad angår investorer, medarbejdere eller kunder. Derfor er medlemmerne af den gode bestyrelse bevidste om behovet for at lytte til stakeholders og værdsætte deres input.

 

4) Hyppig udskiftning

Et gennemgående tema i den gode bestyrelse er at holde sig opdateret og aldrig blive for komfortabel. Her er en central del af den gode bestyrelses arbejde et fokus på hyppigere udskiftning på bestyrelsesposterne.

Dette kan enten gøres ved at have forhåndsbestemte udløbsdatoer på en bestyrelsespost – ligesom den amerikanske præsident kun kan sidde på posten i to sammenhængende valgperioder. Den gode bestyrelse holder en god balance i nye bestyrelsesmedlemmer med anderledes og nye perspektiver og garvede medlemmer, der kender forretningen ud og ind.

 

5) Kontinuerlig udvikling og læring

De bedste bestyrelser er dem, der indser og formår at videreudvikle sine medlemmer, både som individer og som team. Dette indebærer både at holde sig opdateret på best practices, good governance og de juridiske krav, der følger med bestyrelsesarbejdet (eksempelvis med nye og kommende ESG-lovgivning). Bestyrelsen der er i konstant udvikling, sætter også det gode eksempel for resten af organisationen ved at vise at kontinuerlig læring og udvikling er vigtigt.

 

6) Reflekterer

Slutteligt reflekterer og vurderer den gode bestyrelse over sin egen indsats og værdiskabelse. Både individuelt og som et team. Den fremragende bestyrelse evaluerer sig selv årligt, og inddrager ekstern evaluering med jævne mellemrum.

Evaluering og refleksion er en værdifuld øvelse, som kan minde bestyrelsen om og fastsætte rammerne for de foregående 5 punkter.

Hvis du læser denne artikel og ser, at du og din bestyrelse lever op til alle seks punkter, så gør du det fremragende. Hvis ikke, så brug artiklen og punkterne til kritisk gennemgang af dit eget og din øvrige bestyrelses arbejde, og overvej at starte ved det sjette punkt, i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

 

Alle de ovenstående fokusområder for den gode bestyrelse berøres på Board Institutes bestyrelsesuddannelse. Kunne du tænke dig at tage bestyrelsesuddannelsen som led i at leve op til listens punkt fem? Så giv Uddannelsesdirektør Marius Sangild et kald på tlf. 31310080 eller send en mail på ms@jackie-phillip.dk