BESTYRELSESUDDANNELSE

Mere end 950 kursister har gennemført Board Institute

Board Institute er DK's mest populære bestyrelsesuddannelse, som sætter skarpt fokus på de fundamentale dele af bestyrelsesarbejdet. Med uddeling af mere end 950 certifikater er bestyrelsesuddannelsen et gennemprøvet koncept. Hele 40 procent af deltagerne er kvinder.

Kom nemt i gang

Få tilsendt detaljeret program og bliv kontaktet med mere info.

PROFESSIONELT BESTYRELSESARBEJDE

Invester i din fremtid som prof. bestyrelsesmedlem

På Board Institute får du en dybere indsigt i jura, regnskabsforståelse, krisehåndtering, strategiarbejde rettet mod topledelse, persontyper og beslutningsbias i bestyrelsen. Du får desuden fremtidsforskerens bud på, hvilke globale megatrends, der vil præge fremtidens bestyrelsesarbejde.

Få adgang til et eksklusivt netværk

Få adgang til et værdifuldt netværk både karriere- og indtjeningsmæssigt.

Træf de 'rigtige' beslutninger

Opnå evnen til at løfte virksomheden gennem strategiske beslutninger.

Boost dine faglige kompetencer

Omsæt teori til praksis med værktøjer, du kan tage i brug med det samme.

Bliv inspireret af de dygtigste

Mød nogle af Danmarks dygtigste og mest anerkendte erhvervsledere og undervisere.

FÅ CERTIFIKAT PÅ DINE KVALIFIKATIONER

Prof. bestyrelsesmedlem på kun 3 dage

Top performance i dit bestyrelsesarbejde

DK's mest effektfulde uddannelse med øjeblikkelig værdi - inkl. certifikat. Executive undervisning på et 5-stjernet hotel centralt i København over 3 komprimerede dage.

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, ansatte ledere, mellemledere, ejerledere, iværksættere og specialister.

Du deltager på hold med maks. 55 personer. Det sikrer dig optimale muligheder for at netværke under uddannelsen. Efter endt uddannelse får et certifikat på gennemførelse af bestyrelsesuddannelsens 21 lektioner.

6

år med høj succesrate

40

procent kvinder

9

anerkendte undervisere

950

kursister

Planlæg dit uddannelsesforløb

Du kan allerede nu planlægge dit forløb i år og/eller næste år. Du kan følge et hold eller tage de tre moduler i vilkårlig rækkefølge over flere hold, når det passer i din kalender - det er yderst fleksibelt. Du skal blot gennemføre uddannelsen inden for 12 måneder.

Pris kr. 29.500,- eks. moms (fuldt fradrag)*

*Prisen er inklusive lækker forplejning samt Instituttets bog 'Fremtidens Bestyrelse', som er pensum på uddannelsen. Samtidig får du livlangt medlemskab af vores V.I.P.-netværk med to årlige events.

FÅ UDDANNELSEN I 2023!

Hold 1 (København)

Hold 1

 • Modul 1 den 30. januar 2023
 • Modul 2 den 27. februar 2023
 • Modul 3 den 27. marts 2023

Hold 2 (København)

Hold 2

 • Modul 1 den 17. april 2023
 • Modul 2 den 22. maj 2023
 • Modul 3 den 12. juni 2023

Hold 3 (København)

Hold 3

 • Modul 1 den 14. august 2023
 • Modul 2 den 15. august 2023
 • Modul 3 den 16. august 2023

Hold 4 (København)

Hold 4

 • Modul 1 den 2. oktober 2023
 • Modul 2 den 23. oktober 2023
 • Modul 3 den 6. november 2023

Hold 5 (Århus)

Hold 5

 • Modul 1 den 28. november 2023
 • Modul 2 den 29. november 2023
 • Modul 3 den 30. november 2023

FÅ UDDANNELSEN I 2024!

Hold 1 (København)

Hold 1

 • Modul 1 den 29. januar 2024
 • Modul 2 den 26. februar 2024
 • Modul 3 den 18. marts 2024

Hold 2 (Århus)

Hold 2 (3 sammenhængende dage)

 • Modul 1 den 15. april 2024
 • Modul 2 den 16. april 2024
 • Modul 3 den 17. april 2024

Hold 3 (København)

Hold 3

 • Modul 1 den 08. april 2024
 • Modul 2 den 06. maj 2024
 • Modul 3 den 03. juni 2024

Hold 4 (Århus)

Hold 4 (3 sammenhængende dage)

 • Den 26. august 2024
 • Den 27. august 2024
 • Den 28. august 2024

Hold 5 (København)

Hold 5

 • Modul 1 den 30. september 2024
 • Modul 2 den 21. oktober 2024
 • Modul 3 den 18. november 2024

Hold 6 (København)

Hold 6 (3 sammenhængende dage)

 • Modul 1 den 2. december 2024
 • Modul 2 den 3. december 2024
 • Modul 3  den 4. december 2024

Bliv prof. bestyrelsesmedlem på KUN 3 dage
På Board Institute får du indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, som er grundlæggende for at sammensætte en professionel bestyrelse og bestride en bestyrelsespost.

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler over 3 hele dage (inden for 12 måneder). Her får du indblik i alt fra regnskab til selskabsret, ansvar, roller, strategi og ny viden om fremtidens bestyrelser.

Erfarne undervisere med mange års erfaring fra erhvervslivet og bestyrelser samt inspirerende gæster fra erhvervslivet giver dig et solidt teoretisk grundlag og inspiration fra den virkelige verden.

Uddannelsen består af 9 faste undervisere og gæsteundervisere på hvert modul.

Læs videre nedenfor under modulerne for en mere grundig gennemgang af bestyrelsesuddannelsens 3 moduler.

Modul 1: Bestyrelsesarbejde og -ansvar i selskabsretslig perspektiv + talentpotentiale

Dit personlige ansvar som bestyrelsesmedlem

Modul 1 har fokus på sammensætning af en bestyrelse, rekruttering til bestyrelser, hvordan din 'værktøjskasse' bør se ud for bestyrelsesarbejdet og selskabsret.

Du får indsigt i, hvordan en selskabskonstruktion bør se ud, samt omstruktureringer af kapitalselskaber og skattefri omdannelser m.v. Alt vigtig viden fra Selskabsloven kommer vi omkring, altså helt afgørende viden, du som ejerleder eller potentielt bestyrelsesmedlem bare skal kende til. Spørgsmål som hvordan skal formanden agere i bestyrelsen og formanden som bindeled til direktionen er også vigtige emner på modul 1 med det juridiske.

At have styr på jura er grundlæggende for bestyrelsesarbejdet og det at lede en virksomhed. Advokat Jackie Phillip gennemgår teori og begreber, som er centrale for bestyrelsesarbejdet. I gennemgangen af forskellige virksomhedsformer vil du blive klogere på dit personlige ansvar, og hvad du hæfter for.

Mød tidligere topchef i IC Companys og gæst på Board Institute, Niels Mikkelsen, der sammen med den øvrige bestyrelse for Hesalight blev stævnet for i alt 200 mio. kr. efter kun fire måneder som bestyrelsesmedlem. Han fortæller om forløbet, og hvad han har lært undervejs.

Talenter og roller i bestyrelsen

Når du træder ind i en bestyrelse, er det vigtigt at du er bevidst om dit talent i forhold til de roller og opgaver, du påtager dig. Få kendskab til dit eget talent, lær hvordan du bringer dig selv i spil og bygger bro til andres talenter. Når der skabes synergi imellem talenter, opnår I det bedste flow, højeste effektivitet og de bedste resultater

På modul 1 får du indsigt i dine talenter med en personlighedstest. Ekspert inden for talentudvikling og keynote speaker Iris Isabella Engelund fra Play Your Talent viser, hvordan du kan arbejde med dit talentpotentiale. Med personlighedstesten får du indsigt i, hvad der dræner dig som leder og som menneske, og hvad du motiveres af. Du får naturligvis også værktøjer til, hvordan du kan eksekvere på talenter, mål og værdier. Du bliver desuden præsenteret for forskellige teoretiske vinkler inden for hjerneforskning, psykologi og motivationsteori

Modul 1 giver dig indsigt i:

• Formandens rolle i bestyrelsen
• Det menige medlems roller og arbejdsopgaver
• Ansvar og muligt erstatningsansvar
• Rettigheder og pligter
• Mulig forsikringsdækning
• Dit talent talent via ledelses- og udviklingsværktøjet Play Your Talent
• Nyeste viden inden for hjerneforskning, psykologi og motivationsteori

Undervisere: Advokat Jackie Phillip, Iris Isabella Engelund + gæsteindslag

Modul 2: Regnskabsforståelse i bestyrelsesperspektiv + beslutningsbias

Grundlæggende regnskab

Bestyrelsen er den øverste ledelse i et selskab. Den udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder direktionen og godkender bl.a. årsrapporten. Ansvaret for at årsrapporten er udarbejdet og overholder gældende regler ligger udelukkende hos bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem ved noget om regnskab, og hvordan en årsrapport er opbygget.

På modul 2 giver en af de helt tunge finanseksperter Hans-Christian S Andersen en grundig indførelse i regnskabsforståelse, risikostyring og alle de centrale regnskabselementer, du som professionelt bestyrelsesmedlem bør kunne aflæse og forstå.

Ansvaret for, at årsrapporten er udarbejdet og overholder gældende regler ligger udelukkende hos bestyrelsen. Regnskabsmodulet klæder dig på, så du får et overordnet kendskab til de grundlæggende regnskabsregler inden for Årsregnskabsloven. Endvidere får du kendskab til de øvrige elementer i årsrapporten så som ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis, gennemgang af resultatopgørelsen, balance, pengestrømsopgørelse samt en række relevante nøgletal. Du vil efter modulet være i stand til at præsentere og gennemgå et regnskab for en brede kreds af interessenter. Endelig gennemgås en række regnskabsmæssige dilemmaer som bestyrelser ofte stilles overfor, og som du skal kunne tage stilling til.

Regnskabsmodulet er opbygget som en kombination af teorigennemgang og praktiske opgaver, som løses i grupper og fremlægges i grupper.

Persontyper og bias i fremtidens bestyrelse

Samarbejdet i bestyrelsen er alfa omega for, at bestyrelsen kan levere resultater. Ofte bliver der brugt for meget energi på uenigheder, og personlige biases står i vejen for den effektive bestyrelse. For at være kniv skarp i beslutningsprocesserne i bestyrelsen, er det vigtigt at være bevist om følelsesmæssige hijackers og personlige biases.

Alle persontyper kan biddrage med noget godt til bestyrelsen, men hvis vi ikke får italesat, hvad der er styrker og eventuelle udfordringer i bestyrelsen, bliver det svært at forventningsafstemme og arbejdsfordele efter kompetencer.

Ifølge erhvervssociolog Rikke Østergaard kommer den sociale intelligens til at være en vigtig kompetence for topbestyrelser for at opnå de helt store resultater i et højaccelererende og globalt erhvervsliv. Hun giver indsigt i bestyrelsens indbyrdes roller herunder kompetencer og persontyper og beslutningsbias i bestyrelsen.


På modul 2 får du:

• Kendskab til anerkendte teorier, modeller og konkrete værktøjer til analyse og håndtering af regnskaber
• Indsigt i persontypers kompetencer i relation til bestyrelsesarbejdet
• Viden om personlige biases, og hvorfor de er vigtige at være bevidst om i beslutningsprocesser
• Forståelse for, hvordan man kan skabe resultater med social intelligens

Undervisere: Hans-Christian S. Andersen og Rikke Østergaard + gæsteunderviser.

Modul 3: Strategisk bestyrelsesarbejde og meningsgivende ledelse

Strategisk afsæt

På modul 3 præsenterer ekspert i strategi Lars Ib dig for den nyeste forskning og viden inden for strategi og eksekvering, hvordan I som bestyrelse sikrer sig jer, at I tager de rigtige beslutninger, og hvordan I både med selskabets kort- og langsigtede strategi skaber værdi.

Vi lever i en uforudsigelig verden præget af krig, pandemier, handelskrige, udfordringer med forsyningskæderne, rekruttering m.fl. Derfor sætter vi fokus på, hvordan man sikrer et mere strategisk afsæt for at imødekomme den øgede uforudsigelighed med afsæt i den store underskov af SMV'ere, som ofte også er ejerledede. Netop her er strategifokus vigtigt, fordi ejeren/ejerne som regel er repræsenteret i enten direktionen eller bestyrelsen.

Kendetegnene for SMV'ere er, at ledelseskraften er koncentreret om få personer i virksomheden. Hermed vil der som regel være et stort behov for at anvende bestyrelsen i en mangfoldighed af ledelsesmæssige og strategiske dialoger – både i og udenfor de ordinære bestyrelsesmøder. Resultatet heraf er, at bestyrelsen bliver mere til et ledelsesorgan frem for et overvågningsorgan.

I løbet af indlægget sætter vi fokus på følgende temaer: Strategiske dialoger, systematisk tilgang til håndtering af usikkerheder, strategiskabelse, stress-test af selskabets strategiske afklaring og strategiperspektivet

Meningsgivende ledelse

Ekspert i forretningsudvikling, ledelse og personlig udvikling, Flemming Christensen, sætter fokus på samspillet mellem bestyrelse og direktion: For hvordan får man hele organisationen til at se en dybere mening i den nye strategi?

Når vi befinder os i en rolle med lederskab, som fx en del af en bestyrelse eller som i en nær relation med en ledelse af en organisation eller virksomhed, står vi med det ansvar at skabe en meningsfulde arbejdsdag for medarbejderne af organisationen eller virksomheden.

På dette modul får du dybere indsigt i, hvordan dine menneskelige kernekompetencer eller kvaliteter skaber grobund for din succes, og hvordan du ’på trods’ af din personlighed skaber en meningsfuld kultur i organisationen eller virksomheden. Du får forståelse for, hvordan en manglende accept at aktuelle vilkår skaber dårlig trivsel, ’blame game’ samt et lavt niveau af menneskelig indlevelse og medlevelse. Du år inspiration til hvordan du arbejder med meningsbegrebet på en praktisk og brugbar måde.

På modul 3 får du indsigt i disse aktuelle temaer:

• Strategisk bestyrelsesarbejde
• Bestyrelsens rolle i eksekvering af strategien
• Personlighed, adfærd og mangfoldigheds betydning for strategidiskussioner
• Balancen mellem direktion og bestyrelse

Undervisere: Lars Ib og Flemming Christensen

Masterclass - nyeste viden i bestyrelseslokalet (1 dag)

Board Institute tilbyder en eksklusiv Masterclass (1 dag).

På blot én enkelt dag får indsigt i:

• Globale megatrends og hvordan de påvirker dansk erhvervsliv v/fremtidsforsker Claus Kjeldsen
• Cyber Security/Cyber Crime – bestyrelsens need-2-knows omkring IT sikkerhed v/Claus Strawbridge
• Opdatering på nuværende og kommende lovkrav om ESG, relevant viden om bæredygtigheds-dagsorden & hvorledes integration af bæredygtighed I forretningen bidrager til virksomhedens agilitet mens der skabet positive udviklingseffekt for bade interessenter og aktionærer v/Elizabeth Boye
• Mini-Masterclass i det meningsdannende lederskab v/ledelsesekspert Flemming Christensen.

Pris 4.900 + moms. Inkl. certifikat og lækker forplejning på 5-stjernet hotel.

FREMTIDENS BESTYRELSE

Forstå forandringerne
i bestyrelseslokalet

Bliv klar til at træffe strategiske valg, håndtere beslutningsbias og styre gennem kriser m.m. Board Institute og en række af de førende undervisere på uddannelsen har udgivet bogen FREMTIDENS BESTYRELSE - en praktisk håndbog i bestyrelsesarbejde.

Som kursist modtager du et opslagsværk, inspiration og unikke værktøjer til at drive din virksomhed eller din bestyrelse til endnu mere succes. Bogen er en del af pensum.

KUNDEUDTALELSER

Det siger kursisterne om Board Institute

Mette Palermo
Økonomistyrelsen
Bjarne Riis
Ejer af Riis Cycling A/S
Stinne Rahbek
Authentic Advice
Alex Ahrendtsen
Folketingsmedlem
Jens Lundgaard
Ejer af Lundgaard A/S
Janni Kvist
Kadi v/Janni Kvist
Dan Skjerning
Bestyrelsesformand DGI
Hanne Kohlwes
CEO, Pharma EMEA at Brentag GmbH
Tina Wachs
Planet Pride A/S
Ole Høg Perregaard
CEO CAD kompagniet A/S
Mia Schaumann Schmidt
Commercial Strategy Manager for HTH
Jan Knudsen
Adm. dir, CEO Krone ScanBalt A/S

Hent det nyeste  White Paper

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få vores White Paper med 10 af de mest aktuelle emner i bestyrelsesarbejdet

2023

Få vores White Paper med 10 af de mest aktuelle emner i bestyrelsesarbejdet

Download White Paper

X