Lederskab gennem finjustering af værdier og principper

Er du som leder bevidst om, hvordan dine værdier og principper styrer din adfærd, og hvordan du er som leder? Sådan spørger konsulent og forfatter Flemming Christensen fra Think About It, når han underviser på BOARD INSTITUTE. 

MENING skaber værdi for alle virksomheder og organisationer. Og det at arbejde med ‘det meningsfulde lederskab’ er en ny global megatrend, som også flere og flere topledere herhjemme tilslutter sig – ligesom vi oplevede det med ‘følelsesmæssig intelligens’.

Finjustere egne værdier og principper

Det handler om en dybere forståelse af, hvordan du som leder kan finjustere dine egne værdier og principper. Og tage konsekvensen af dine værdier og principper samtidig med, at du har en givende relation til dine kolleger, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

For fremtidens bestyrelse handler ledelse både om at skabe værdi for selskabet og værdi for kunderne samt medarbejderne. Værdien for selskabet ses ofte i regnskaberne, mens værdien for kunderne og medarbejderne ses i graden af loyalitet og samskabelse. Værdien i selskabet og for kunden kan styrkes eller øges ved at skabe en kultur i virksomheden, hvor mening, purpose eller ‘why’, bliver en praktisk del af hverdagen og dermed lederskabet og virksomhedskulturen.

Når du begynder at interessere dig for ‘det meningsfulde lederskab’, vil du støde på forskellige tilgange til begrebet mening.

I sin undervisning præsenterer Flemming Christensen en tilgang, der bygger på eksistentielle principper for oplevelsen af mening. Det er principper, som du naturligvis kan anvende i din rolle som leder eller som en del af bestyrelsen, men det er også principper, der kan anvendes i dit private liv, over for et teenagebarn, i sportsklubben eller i forbindelse med vigtige begivenheder som det årlige kick-off eller dit bryllup.

Principperne bag konceptet ‘det meningsfulde lederskab’ bygger på Victor Frankls erfaringer med mening. Har var psykiater og levede fra 1905 til 1997 og skabte en retning inden for psykologien og psykiatrien, der netop interesserede sig for, hvordan mennesker kan miste fornemmelse for mening, og hvordan den kan genfindes. Victor Frankl opdagede tre forhold, der påvirkede oplevelsen af mening:

  1. Retning eller perspektiv
  2. Familie, gruppe, team, stamme, fællesskab
  3. Værdiskabelse og bidrag

Vi mennesker har forsøgt at forstå meningen med livet i al den tid, vores bevidsthed har været i stand til at tænke sådanne tanker. Meningen er naturligvis individuel og forandrer sig, i takt med at du både modnes som menneske og udfolder dig i dit liv.

Trygt og tillidsfuldt arbejdsklima

Når alle i organisationen har en fornemmelse af tilhørsforhold, vil man opleve et trygt og tillidsfuldt arbejdsklima. Det er de gode relationer, der styrker samarbejdet og sammenholdet, og det er i de gode relationer, at det er muligt at håndtere store forandringer og fornyet kompleksitet. Samtidig er det i relationerne, at vi giver hinanden feedback, så der er mulighed for fornyet læring og innovation.

Flemming Christensen stiller i sin workshop på et Brush-up d. 22 august 2022 følgende centrale spørgsmål, som du med din deltagelse vil blive klogere på: 

Hvordan kan man som organisation interessere sig for et relevant område, der samtidig kan bygge bro til selve forretningen, produkterne eller kunderne? 

  • Hvordan kender du forskel på at motivere og inspirere dine omgivelser? 
  • Hvordan skabes der en kultur, hvor drømme, længsler og passioner også kan få en plads på ‘skemaet’, uden at det skal styres med KPI’er? 
  • Hvordan fremkalder du det bedste i dem omkring dig, kaster et positivt lys på andre unikke og uvurderlige menneskelige kvaliteter samt spiller andre gode?
  • Hvilke kompetencer/færdigheder skal ledelsen have for at bygge en tillidsfuld og tryg kultur? 
  • Hvilke kompetencer/færdigheder skal den enkelte medarbejder have for at integrere og videreudvikle en tillidsfuld og tryg kultur? 
  • Hvordan kommer det punkt på agendaen ved alle ledermøder? 

Du kan læse mere og tilmelde dig Brush-up her!

Om

Flemming Christensen har to årtiers erfaring i at integrere discipliner inden for psykologi, lederskab, teamwork og kommunikation med fokus på personligt lederskab og personlig udvikling og dét at skabe betydning for andre sammen med andre.

Flemming Christensen er en af de mest innovative Enneagram-eksperter i Danmark, han er forfatter til 18 bøger om ledelse, og han er direktør i Think About It, der har uddannet ledere og skabt teamudvikling hos bl.a. Lundbeck, Microsoft, Novo Nordisk, Novozymes, Leo Pharma og Danske Bank.

Dertil er Flemming også zen-buddist og forener værdier som disciplin, generøsitet, livsmodenhed og nærvær med moderne forretningsforståelse og udvikling af nye forretningsmæssige færdigheder og samskabelse i fællesskaber.

 

Bestyrelsens
#1 White Paper

Få den ultimative vidensrapport og tilmeld dig nyhedsbrevet, som er et must have for ethvert bestyrelsesmedlem og virksomhedsejer!