Professionalisering af bestyrelsen: En sikker succes

At etablere en professionel bestyrelse vil ofte være det naturlige næste skridt for mange små og mellemstore virksomheder, med en ambition om at vokse sig større og hæve bundlinjen. Men det kræver, at virksomheden er parat til at afgive kontrol og påtage sig den ekstra udgift, det er at betale en bestyrelse. Vi har i tidligere blogindlæg nævnt, at professionelle bestyrelser performer bedst, og at du bør professionalisere din bestyrelse. Men hvordan kan det være, og hvad indebærer det at have en professionel bestyrelse? Det vil vi uddybe her.

Hvad indebærer en professionel bestyrelse?

Hvor en frivillig bestyrelse karakteriseres af en svingende grad af engagement og lyst. Vil en professionel bestyrelse kendetegnes ved en større stabilitet. Først og fremmest består den af medlemmer, der får betaling for at være der. Det vil som regel bringe en anden grad af pligtfølelse og ofte også føre en relevant ekspertise og erfaring med sig til bordet.

Dette kan være inden for alt fra fagspecifikke områder som økonomi, jura, Tech, AI, ledelse og det indgående branchekendskab. En professionel bestyrelse vil ofte også være præget af at have en langt mere effektiv struktur og dynamik, hvor medlemmerne arbejder sammen som et team med klarere roller og ansvarsområder end den frivillige bestyrelse. Meget af denne struktur kommer naturligt af, at medlemmerne får betaling og at virksomheden betaler – så viljen til struktur og effektivitet vil i endnu højere grad være til stede.

Derudover er en professionel bestyrelse lidt karikeret sagt kendetegnet ved sin udbyggede evne til at udfordre status quo og tænke strategisk på lang sigt – alle er der for at styrke virksomheden. Den vil oftere være mere proaktiv i sin tilgang til risikostyring og søger kontinuerligt at forstå og nå i mål med virksomhedens målsætninger. Endelig er en professionel bestyrelse yderligere forpligtet til at opretholde høje standarder for etisk og ansvarlig adfærd, og den arbejder aktivt for at sikre virksomhedens langsigtede bæredygtighed og succes – hvilket kan styrke din virksomhed hvad angår f.eks. Cybersikkerhed og ESG.

Hvorfor performer professionelle bestyrelser bedre?

Både forskning og vores erfaring viser klart, at virksomheder med professionelle bestyrelser har en tendens til at opnå bedre resultater. En professionel bestyrelse bringer en bred vifte af perspektiver og kompetencer til bordet, hvilket kan give virksomheden konkurrencefordele. De professionelle bestyrelsesmedlemmernes øgede engagement og ekspertise kan hjælpe virksomheden med at identificere og udnytte muligheder, navigere gennem komplekse udfordringer og træffe bedre beslutninger.

Derudover skaber en professionel bestyrelse tillid og troværdighed hos investorer, kunder og andre interessenter. Investorer og potentielle partnere ser positivt på virksomheder med en stærk og kompetent bestyrelse, hvilket kan åbne døre for nye muligheder og investeringer.

Dertil kan en professionel bestyrelse fungere som en katalysator for at styrke virksomhedens vækst og udvikling ved at tilbyde strategisk rådgivning og netværksmuligheder.

Hvordan professionaliserer du din bestyrelse?

At professionalisere din bestyrelse kræver en bevidst og målrettet tilgang. Det første skridt, vil selvfølgelig være at tilbyde bestyrelsesmedlemmerne et honorar, men kompetencerne skal selvfølgelig følge med, så her er nogle skridt, du kan tage for at professionalisere din bestyrelse:

Rekruttering:

I mange frivillige bestyrelser ser vi en tendens til den nemme tilgang til rekruttering: familie og venner. Det kan selvfølgelig være, at man har en yderst kompetent onkel som kan bringe de helt rigtige perspektiver til bordet, men oftest vil det være sådan, at denne nemme løsning, også er den dårligste. Derfor vil et vigtigt første skridt være at sikre en god rekrutteringsproces: Identificer og tiltræk talentfulde medlemmer, der kan tilføre værdi til din bestyrelse og kan noget helt specifikt, som bestyrelsen og virksomheden mangler – f.eks. en ekspert i cybersikkerhed, hvis denne trussel er særligt stor for din virksomhed. Søg efter kandidater med relevant ekspertise og en passion for virksomhedens formål og mål. Det er ikke nemt at rekruttere godt, men det er tiden og energien værd!

Etablering af klare roller og ansvarsområder:

Sørg for at definere klare roller og ansvarsområder for hvert bestyrelsesmedlem for at sikre effektivitet og ansvarlighed for opgaverne der skal løses. Dette kan omfatte udpegelse af udvalg og formandsposter og en fastlæggelse af forventninger til engagement og tidsforbrug.

Kontinuerlig udvikling og læring:

Når du har fundet de rette kandidater til din bestyrelse, anbefaler vi at tilbyde løbende uddannelse, læring og andre udviklingsmuligheder for bestyrelsesmedlemmerne for at styrke deres kompetencer og holde dem opdaterede om din branche og bedste praksisser i bestyrelsesarbejdet generelt. Det kan eksempelvis være at tage en bestyrelsesuddannelse.

Evaluering og feedback:

Lav regelmæssige bestyrelsesevalueringer for at identificere styrker og svagheder samt muligheder for forbedring. Brug evalueringen aktivt og følg op på den regelmæssigt.

Fokus på diversitet i bestyrelsen:

Prioritér diversitet og inklusion i sammensætningen af bestyrelsen for at sikre forskellige perspektiver og en bredere forståelse af virksomhedens udfordringer og muligheder.

Alt i alt kan det at have en professionel bestyrelse være en afgørende faktor for virksomhedens succes. Med relevant ekspertise og strategisk tænkning kan en professionel bestyrelse bidrage til at lede virksomheden mod dens mål.

Vi håber, at dette nyhedsbrev har været informativt og inspirerende for dig. Hvis du vil lære mere om ovenstående kontakt da forperson for Board Institute Lise Leonhard Hjort på llh@inq.dk
Et godt skridt på vejen er som nævnt ovenfor en bestyrelsesuddannelse. Hvis Board Institutes bestyrelsesuddannelse måske kan være det rette næste skridt for dig, så kontakt CEO Marius Sangild på ms@jackie-phillip.dk for en uforpligtende snak.

 

Kilder:

Ira M. Millstein, The proffessional board

Harvard Business Review