Bestyrelsens ansvar for grøn omstilling

Bestyrelsens Rolle i Grøn Omstilling af virksomheder

Bestyrelsen er hjertet af virksomhedsstyring og spiller en afgørende rolle i at forme virksomhedens langsigtede strategi. I dagens verden er en del af denne strategi uundgåeligt knyttet til grøn omstilling. Her er nogle af de vigtigste områder, hvor bestyrelsen spiller en afgørende rolle:

Strategisk Beslutningstagning:

Bestyrelsens engagement i at udvikle og godkende en bæredygtig forretningsstrategi er afgørende for en virksomheds succes på lang sigt. Dette involverer ikke kun at identificere klimamål, men også at bidrage til at fastlægge en klar vej fremad. Bestyrelsen bør fokusere på at definere nøgleprincipper for bæredygtighed, der passer til virksomhedens kerneværdier og forretningsmodel.

En strategi for grøn omstilling indebærer ofte store investeringer i forskning og udvikling af eller investering i nye teknologier, processer og produkter. Bestyrelsen skal evaluere og godkende disse investeringer, idet de overvejer både de kortsigtede og de langsigtede økonomiske konsekvenser. Dette kræver omhyggelig analyse og en forståelse for, hvordan bæredygtighed kan skabe konkurrencefordele.

Risikostyring:

Bestyrelsen står over for en voksende kompleksitet i håndteringen af klimarelaterede risici. Disse risici kan være alt fra regulative ændringer fra ny lovgivning, der påvirker virksomhedens operationer, til ændringer i forsyningskæden på grund af klimaforandringer. Bestyrelsen skal være i stand til at identificere disse risici tidligt, vurdere deres potentielle påvirkning og træffe beslutninger for at minimere eller helt undgå dem.

Det er ikke kun finansielle risici, der er på spil. Omdømme og tillid fra interessenter kan ligeledes være i fare. Det kræver en afbalanceret tilgang at beskytte virksomheden mod klimarelaterede risici, mens man også forfølger mulighederne, som en bæredygtig fremtid kan bringe.

Overvågning og Rapportering:

Bestyrelsen skal sørge for at der etableres robuste systemer til overvågning af virksomhedens fremskridt mod klimamål og CSR-forpligtelser. Dette indebærer ofte at implementere løbende nøgletal, der er specifikke for bæredygtighedsmål. Præcis dataindsamling og rapportering er altafgørende for at forstå, hvor virksomheden står, og hvordan den kan forbedres.

Denne rapportering er ikke kun en intern proces. Bestyrelsen skal også kommunikere virksomhedens bæredygtighedsindsats til interessenter og investorer på en klar og gennemsigtig måde. Det indebærer at forklare de fremskridt, der er opnået, og de udfordringer, der stadig eksisterer. Igen kan også en fremtrædende og proaktiv tilgang til dette give store konkurrencefordele i et skiftende kundelandskab.

Talentudvikling og rekruttering i bestyrelserne:

At have bestyrelsesmedlemmer med kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling er afgørende. Dette inkluderer forståelse af miljøteknologi, lovgivning og de seneste trends. Det kan du selvfølgelig opnå ved at uddanne dig og få viden indenfor et specifikt område, eller ved at rekruttere de relevante profiler til din bestyrelse. Dette er også et område hvor eksperter klart påpeger, at kompetencer inden for grøn omstilling skal integreres i bestyrelseslokalet (Mandag morgen 2022).

CSR-lovgivning og Bestyrelsens Ansvar:

Overholdelse af CSR-lovgivning er en juridisk forpligtelse, men det er også godt forretningsetik. CSR-lovgivningen varierer fra land til land, men tendensen er klar: Der er en stigende forventning om, at virksomheder skal integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres beslutningstagning.

I Danmark er CSR-lovgivningen blevet styrket gennem årene, og bestyrelserne har en nøglerolle i at sikre overholdelse. Dette omfatter rapportering om CSR-aktiviteter og integration af CSR-principper i virksomhedens strategi.

Undersøgelser af Klimagovernance i Bestyrelser:

Deloitte’s undersøgelser i klimagovernance i bestyrelser er værdifuld læsning (Deloitte 2023). Den peger på behovet for at oprette en formel struktur for at håndtere klimarelaterede spørgsmål i bestyrelsen. Dette kan omfatte oprettelse af en særlig komité eller udpegelse af en klimaansvarlig bestyrelsesrepræsentant.

Deloitte understreger også vigtigheden af uddannelse og bevidsthed i bestyrelsen om klimaspørgsmål og de relaterede risici.

Bestyrelsens ansvar for grøn omstilling og opfyldelse af klimamål er uomtvisteligt. Det er ikke kun en opgave for samvittigheden, men det er afgørende for at sikre virksomhedens langsigtede succes og overholdelse af lovgivningen. Vi opfordrer alle bestyrelser og potentielle bestyrelsesmedlemmer til at tage dette ansvar alvorligt og investere i kompetencer og strategier, der fremmer bæredygtighed.

Hos Board Institute går vi på arbejde hver dag med det formål at fremme vigtigheden af uddannelse og kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmer. Du kan derfor overveje vores bestyrelsesuddannelse som en måde at forbedre dine færdigheder og viden om grøn omstilling og CSR.