Bestyrelsens Rolle og Ansvar for Digitalisering: Overlevelse i den Digitale Tidsalder

Bestyrelsens Ansvar i Digital Transformation:

1. Strategisk plan og retning:

Som afdækket i mange af de foregående blogindlæg, er et af de mest afgørende ansvarsområder for bestyrelsen at udforme og kvalificere virksomhedens strategi – det gælder selvfølgelig også digital strategi. Dette omfatter at definere, hvordan en digitalisering af virksomhedens processer kan skabe værdi, identificere de rette teknologier og processer og fastsætte en vision for, hvordan virksomheden skal se ud i dens digitaliserede fremtid. Den digitale strategi bør ikke kun fokusere på overlevelse i den digitale verden, men også på hvordan man kan udnytte teknologiske muligheder til at opnå vækst, effektivisere opgaver og få eventuelle konkurrencefordele. Med andre ord: Digitalisering bør ikke ses som en sur opgave, men en stor mulighed!

2. Før tilsyn med processen:

Bestyrelsen har ansvaret for aktivt at følge implementeringen af den digitale strategi. Dette involverer en regelmæssig evaluering af, om målene for digital transformation er blevet opfyldt, og om de investeringer der foretages i teknologi giver de ønskede resultater. Derudover skal bestyrelsen sikre, at der er passende kontrolmekanismer på plads for at minimere de risici, der er forbundet med digital transformation. Det er afgørende at forstå, at digitaliseringen bringer nye risici og udfordringer, herunder cybersikkerhed og udfordringer databeskyttelse, der kræver bestyrelsens opmærksomhed og ekspertise.

Bestyrelsens Rolle i Digital Transformation:

1. Sikre Tilstrækkelig Kompetence i Bestyrelsen:

For at kunne navigere effektivt i den digitale verden er det vigtigt, at bestyrelsen har medlemmer med digital ekspertise eller et digitalt overblik. Dette giver bestyrelsen mulighed for at stille de rette spørgsmål, udfordre eksisterende tankegange og støtte virksomhedens digitale rejse. Hvis ikke kompetencerne allerede er til stede i bestyrelsen, kan det være afgørende, at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer med digital baggrund, eksempelvis teknologiske iværksættere eller eksperter inden for digital transformation.

2. Evaluering af Ledelsen:

Bestyrelsen bør vurdere, om topledelsen har den nødvendige ekspertise og engagement til at lede en digital transformation. Dette kan kræve ændringer i ledelsesstrukturen eller ansættelse af digitale ledere med ansvar for at drive og lede digitale initiativer. Bestyrelsens evaluering af topledelsen bør også omfatte deres evne til at tilpasse sig og lede kulturelle ændringer i organisationen, da digital transformation også kræver en ændring i tankegang og arbejdsmetoder.

3. Tilskynde til Kulturforandring:

Digital transformation handler som nævnt ovenfor ikke kun om teknologi; det skal også forankres dybt i organisationens kultur. Bestyrelsen skal aktivt fremme en kultur, der er åben for innovation, læring og tilpasning til digitale ændringer. Dette kan omfatte at støtte initiativer som uddannelse og træning for medarbejderne, der hjælper dem med at opnå de digitale færdigheder der kræves. Bestyrelsens rolle som fortaler for kulturforandring er afgørende for at sikre, at en digital transformation lykkes og er bæredygtig på lang sigt.

Videre læsning på området: 

– I en artikel fra Nasdaq (læs mere [her]) fremhæves bestyrelsens vigtige rolle i at fastlægge kursen for digital transformation og sikre, at organisationen er fleksibel i sin tilgang til teknologiske ændringer.

– McKinsey skriver i et executive insight, om hvordan bestyrelser kan hjælpe med digital transformation (læs mere [her]). Artiklen fremhæver betydningen af at stille de rigtige spørgsmål og forstå teknologiens påvirkning på forretningsmodellen.

– Deloitte’s Director Advisory om bestyrelsens rolle i digital transformation (læs mere [her]) giver en dybdegående indsigt i, hvordan bestyrelsen kan skabe rammer for at understøtte og fremme digital transformation, herunder organisatoriske strukturer og rapporteringslinjer.

Konklusion:

Bestyrelsens rolle i digital transformation er ikke mindre end afgørende for en virksomheds succes i den moderne, digitale økonomi. Ved at definere den rigtige strategi, evaluere topledelsen og fremme en digitalt orienteret kultur kan bestyrelsen være med til at skabe bæredygtig vækst og konkurrencefordel.

Digitaliseringen ændrer konstant spillereglerne for virksomheder, og det er vigtigt, at bestyrelser er i stand til at følge med og navigere i den konstante forandring.

Vi opfordrer bestyrelser og potentielle bestyrelsesmedlemmer til at fordybe sig i digitaliseringens muligheder og udfordringer. Hos Board Institute er det vores opgave, at hjælpe bestyrelser og de enkelte medlemmer med at tilegne sig de nødvendige færdigheder og kompetencer som kan hjælpe dig på vej med at sikre en vellykket digital transformation. Overvej derfor vores bestyrelsesuddannelse, hvis du gerne vil udvide dine kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde – du er altid velkommen til at række ud til CEO Marius Sangild på ms@jackie-phillip.dk eller på mobil +45 3131 0080