Jackie Phillip i P4 Morgen om den afgåede bestyrelse på Herlufsholm

P4 Morgen Herlufsholm

De seneste dage har flere byrådsmedlemmer i P4 Morgen Sjællands område rejst kritik af den netop afgåede bestyrelse på Herlufsholm og særligt det forhold, at den skal vælge sine egne efterfølgere. Jackie Phillip, direktør på Board Institute deler kritikken i P4 Morgen.

Jackie Phillip udtaler bl.a. til P4 Morgen Sjælland:
”Vi har at gøre med nogle vedtægter – altså en fundats, som er 457 år gammel. Måske man skulle se på at få de vedtægter ændret. Spørgsmålet er, om det er tidssvarende her i 2022. Jeg mener, det bør ændres, så det ikke er den afgående bestyrelse, som skal vælge den nye bestyrelse.

Hør hele indslaget her (02:10:38)