Bestyrelsesforsikring: Sådan kan du beskytte dig selv og det ansvar, du påtager dig

At påtage sig det ansvar der følger med en bestyrelsespost, er ikke en lille og ubetydelig opgave. Det indebærer en række personlige, juridiske forpligtelser, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på mulighederne for at beskytte sig selv som bestyrelsesmedlem, den øvrige bestyrelse og virksomheden mod eventuelle risici. En oplagt mulighed for og løsning på at sikre sig selv så godt som muligt er at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, eller bede den virksomhed hvor man sidder i bestyrelsen om at tegne en sådan, der dækker ledelsen.

Man skal dog huske, at det ikke eliminerer alt ansvar. Udviser man passivitet eller gør man ikke ”som man burde” som bestyrelsesmedlem vedrørende rapportering mv., kan man alligevel sidde tilbage med et personligt ansvar, som forsikringen ikke dækker. For at der vil være et ansvar i dansk ret, skal de 4 erstatningsretlige erstatningsbetingelser alle være opfyldt, som vi lærer om på uddannelsen. Særligt ansvarsgrundlaget kan volde udfordringer, hvornår foreligger det? Her ser vi på retspraksis fra Højesteret fra lignende situationer, som den du er havnet i ved en evt. konkurs. Hvornår er håbløshedstidspunktet indtrådt, regner vi os tilbage til i konkursbehandlingen. Tabsopgørelsen kan også volde store problemer, hvornår er et tab dokumenteret, og hvordan opgøres det egentligt?

Ikke desto mindre oplever vi i Board Institute og ude i bestyrelserne en stigende efterspørgsel på mere viden om bestyrelsesansvarsforsikringer, og hvordan man som bestyrelsesmedlem skal forholde sig til dem. Derfor vil vi i dette indlæg komme godt rundt om de spørgsmål, som vi ofte bliver mødt med angående forsikringer til bestyrelsesansvaret. Herunder hvad en sådan forsikring indebærer? Om det er en man bør have? Og hvorfor man i så fald bør tegne den?

Vi har talt med en ekspert på området, nemlig Partner hos Dahlberg forsikringsmæglere, Niels-Henrik Hansen og bedt ham forklare, hvad en sådan forsikring indebærer, hvem der skal tegne den, hvad man skal overveje inden man tegner den og hvor man skal gå hen, for at få sikret sig selv med en bestyrelsesansvarsforsikring. Niels-Henrik er forsikringsmægler, så han har ikke særlig tilknytning til et enkelt forsikringsselskab.

Hvad er en bestyrelsesforsikring, spørger vi Niels-Henrik? Og hvad dækker den?
En bestyrelsesansvarsforsikring er en form for forsikring, der er designet til at beskytte medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktionen og andre ledende medarbejdere mod personligt økonomisk ansvar i forbindelse med deres arbejde i virksomheden.

Denne forsikring dækker normalt juridiske omkostninger og erstatningskrav, der kan opstå som følge af fejl (ansvarsgrundlaget) begået af bestyrelsesmedlemmerne i udførelsen af deres pligter. Det er vigtigt at bemærke, at en bestyrelsesansvarsforsikring ikke dækker bevidst ulovlig eller skadelig adfærd, eller handlinger begået med forsæt til at skade virksomheden eller dens interessenter.

Bestyrelsesansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men den er højt anbefalet, da den giver en sikkerhed og beskyttelse for bestyrelsesmedlemmerne i tilfælde af retssager eller erstatningskrav. Uden en sådan forsikring kan bestyrelsesmedlemmerne potentielt blive ført personligt til ansvar for økonomiske tab, som virksomheden kan lide ved erstatningskrav.

I mange tilfælde kan en bestyrelsesansvarsforsikring også bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, da den giver dem en vis grad af tryghed og sikkerhed i deres rolle.

For hvem giver det så mening at tegne en bestyrelsesforsikring?
Bestyrelsesarbejde er et personligt ansvar, og hvis man undlader at tegne en forsikring, kan man stå til ansvar personligt. Selvom det ikke er lovpligtigt at have en bestyrelsesansvarsforsikring, er det stadig klogt at tegne en. Dette skyldes, at erstatningsansvaret og de eventuelle erstatningskrav kan være betydelige. Kravene, der rettes mod bestyrelser, kan være store og nogle gange ubegrundede, hvilket kan føre til store omkostninger til juridisk bistand. Naturligvis rejses der også berettigede krav, og ved disse sager dækker forsikringen selvsagt også.
Derfor er det en fornuftig investering at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, både for det enkelte bestyrelsesmedlem og for virksomheden som helhed.

Gode råd
Inden man tegner en bestyrelsesforsikring, er der flere overvejelser, man bør gøre sig. Det er afgørende at sikre sig, at forsikringssummen er passende i forhold til den risiko, virksomheden og bestyrelsen står over for. Ellers risikerer man at stå over for erstatningskrav, der overstiger forsikringssummen. Derudover bør man overveje, hvordan man som person og organisation er beskyttet mod eventuelle risici. En bestyrelsesansvarsforsikring kan bidrage til at beskytte både virksomhedens og bestyrelsesmedlemmernes omdømme samt de enkelte personers professionelle image.

I sidste ende er det vigtigste råd at tegne en forsikring. En bestyrelsesansvarsforsikring kan være en vigtig måde at beskytte sig selv og virksomheden mod de potentielle risici, der er forbundet med bestyrelsesarbejde.

At påtage sig et bestyrelsesansvar er en betydningsfuld rolle, men det behøver ikke at være en kilde til bekymring. Med den rette forsikringsdækning kan du sikre både dig selv og den virksomhed du repræsenterer mod potentielle risici og konsekvenser, der kan opstå undervejs.

Hvor skal jeg gå hen?
Hvis en bestyrelsesansvarsforsikring kan være den rette måde for dig og din organisation at sikre jer på, anbefaler vi, at du tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Det er altid en god idé at konsultere en assurandør (eller uafhængig forsikringsmægler), der kan hjælpe med at finde den rette forsikringsløsning til ens behov. Dahlberg Assurance Agentur og kontaktperson Niels-Henrik Hansen, kan altid kontaktes, hvor du kan få yderligere information og et tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring fra et givent forsikringsselskab. Opstår en skade, er det også altid rart i øvrigt, at have forsikringsmægleren imellem dig og forsikringsselskabet.

Vi håber at dette indlæg opklarer netop dine spørgsmål om en bestyrelsesansvarsforsikring. Hvis du vil vide yderligere, tag da fat i Dahlberg Agentur eller se denne video fra Dahlberg Agentur om netop bestyrelsesansvarsforsikringen. Du kan kontakte Niels-Henrik på mail niels.henrik.hansen@dahlberg.dk