Kender du opskriften på dit bestyrelses-CV?

Når verden, markederne og forbrugeradfærden ændrer sig markant og kontinuerligt – stiller det enorme krav til bestyrelsen i alle de virksomheder, som har en ambitiøs tilgang til deres omstillingsevne og forretningsrelevans i fremtiden. Derfor er der mere en nogensinde brug for super skarpe kompetencer omkring bordet i bestyrelseslokalet.

Leverer dit bestyrelses-CV de rigtige og tydelige informationer om dig som bestyrelsesmedlem – så du gør det nemt for virksomheder og headhuntere at vælge dig?

Dit bestyrelses-CV skal nemlig i langt højere grad end dit karriere-CV vise, hvad du kan kan bidrage med her og nu i bestyrelsen og hvilken direkte overførbar erfaring du kan bringe til bordet, som kan løfte virksomheden. Når en headhunter eller en virksomhed skal vælge dig til en bestyrelse, er det viden, du skal vælges på. Derfor er det vigtigt, at dit Bestyrelses-CV fortæller om den viden og de kompetencer, du har lige nu. Dit CV skal synliggøre, at virksomheden – med din indtrædelse i bestyrelsen – får tilført relevante og specifikke kompetencer.

Bestyrelses-CV adskiller sig fra et almindeligt CV ved ikke at være en opremsning af din karriere frem til i dag, men derimod en forklaring på, hvad du kan lige nu.

Derudover virker det i det hele taget godt at vinkle profilen ift. den specifikke virksomheds konkrete udfordringer. Det er helt essentielt at have et separat bestyrelses-CV, da der som ovenstående beskrevet, kigges på nogle andre ting i rekrutteringsprocessens.

Dine aktuelle kompetencer skal i spil

Din viden og kompetencer skal kunne bruges, idet du træder ind i bestyrelseslokalet, og det er vigtigt, at du kan bevæge dig på det strategiske plan. Du skal kunne forklare hvordan dine kompetencer kan tilføre præcis det, der mangler i virksomheden for at skabe vækst.

Når du som bestyrelsesmedlem skal definere dine styrker og fagkompetencer, skal du hæve dig op fra den udøvendes perspektiv og definere dine erfaringer og din viden ud fra rådgiverens perspektiv. I stedet for at beskrive, hvordan du kan arbejde med digital kommunikation eller med salg – skal du synliggøre, hvordan du kan bidrage med strategisk rådgivning inden for digital kommunikation eller salg, og hvordan din viden og dine idéer har skabt vækst for de virksomheder, du har arbejdet for.

Selv om du uden tvivl vil udvikle dig i en bestyrelse, adskiller bestyrelsesarbejde sig væsentligt fra andre roller ved, at det er vigtigt ikke at holde fast i taburetten, men bevæge sig videre til en ny virksomhed, når din viden i bestyrelsen er bragt i spil, og virksomheden har brug for en ny fagkompetence. Det giver mest værdi – både for dig selv og for virksomhederne – at du som bestyrelsesmedlem handler, når din rolle er udtjent.

Hvordan skriver du så dit bestyrelses-CV? 

Idéen er at få et overblik over din profil og kompetencer på 15 sekunder – hvilket er meget vigtigt, når en virksomhedsleder eller headhunter sidder og skimmer CVer. Derfor skal et bestyrelses-CV være kort og præcist. Selve opbygningen minder om et almindeligt karriere-CV:

  1. Øverst naturligvis alle dine fakta med navn, kontaktinfo og foto.
  2. Dernæst en rubrik, der fremhæver de kompetencer, du kommer med som bestyrelsesprofil.
  3. Herefter i punktform, hvilke bestyrelseskompetencer du har – hvilken værdiskabelse bringer du til bordet. Skriv super kort – men dog underbygget.
  4. Herefter anfører du de 5-10 vigtigste karriere-erfaringer, som understøtter din profil og værdiskabelse, herunder naturligvis andre bestyrelseserfaringer.
  5. Uddannelsesmæssigt – angiv alene ny efteruddannelse, som understøtter din bestyrelsesprofil.
  6. Angiv gerne 1-2 referencer (ikke med kontaktinfo, men gerne med navn og stilling)- hvem kan og vil verificere dine kompetencer?
  7. Link til din LinkedIn, som naturligvis er fuldt opdateret og angiver din fulde karriere og uddannelse – her kan interesserede selv søge mere info i dit klassiske CV.

Hvordan bliver fremtidens bestyrelse sammensat?

Fremtidens bestyrelsesmedlemmer bør have en dybdegående forståelse af alle bestyrelsens discipliner – fra det juridiske ansvar og de vigtige regnskabsmæssige processer til de strategiske beslutninger, de svære valg og de værste krisescenarier. ”Sådan lyder det fra højesteretsadvokat og bestyrelsesekspert Jackie Phillip.”

Vil vi skabe succes og udvikling for danske virksomheder, skal der store forandringer til – fra udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne til nye arbejdsformer med bl.a. hjerneforskning og kriseparathed og denne udvikling er der allerede fokus på.

I Board Institute ønsker vi at gøre op med bestyrelsesmedlemmer, som er valgt, fordi de er familie, en del af vennekredsen eller fundet via netværk – og ofte alene får symbolsk betaling.

Bestyrelsesmedlemmer skal håndplukkes efter kompetencer

“Fremtidens bestyrelser i en ny og bedre version 2.0 har brug for, at alle stole besættes af de stærkeste kompetencer, som er håndplukket til jobbet og udfylder positionen med tyngde og erfaring og dermed er den støtte for direktionen, som alle progressive virksomheder har brug for. Der skal skabes flere modstandsdygtige bestyrelser med åben rekruttering af mænd og kvinder, der vælges efter kompetencer, talent og deres persontype-mæssige match i bestyrelsen som hele,” ”siger advokat Jackie Phillip.”

“Der skal ses på persontyper og på kompetencer, snarere end at lave en ”kaffeklub”, der ingen vegne kommer på den lange bane. De bedste kompetencer i den konkrete bestyrelse skal samles med de udfordringer in mente, som I står overfor som bestyrelse og som virksomhed generelt,”