Sådan får du succes med at bruge dit netværk

I forlængelse af sidste artikel hvor vi delte vores perspektiv på værdien af et godt netværk, vil vi i denne artikel give dig en guide til, hvordan du bedst bruger dit netværk.

Som introduceret i den forrige artikel kan et stærkt netværk være afgørende for at opnå succes i dit professionelle virke. Arbejdet med at styrke og aktivt bruge ens netværk i professionelle sammenhænge er afgørende af flere årsager. For det første åbner et stærkt og omfattende netværk døre til nye og spændende muligheder inden for bestyrelsesverdenen. Når du har et bredt netværk af kontakter inden for denne branche, øger du sandsynligheden for at blive opmærksom på relevante jobmuligheder, projekter eller samarbejdspartnere, der kan være afgørende for din karriereudvikling og professionelle vækst.

Derfor har vi samlet vores bedste råd til, hvordan du bedst networker.

Vær proaktiv og opsøgende:

For at få mest muligt ud af dit netværk er det vigtigt at være proaktiv. Tag initiativ til at deltage i relevante arrangementer, seminarer og konferencer – og inviter folk ud på en kop kaffe hvis du synes at jeres første møde har potentiale til mere. Vær nysgerrig og opsøgende i forhold til at møde nye mennesker og skabe nye forbindelser.

Opbyg relationer:

Networking handler om at skabe bæredygtige relationer. Gør en indsats for at forstå andre menneskers behov, og find måder, hvorpå du kan tilbyde værdi til dem, ligesom de skal kunne give dig værdi. Vær lyttende og vis ægte interesse for andre. Ved at opbygge tillid og gensidig respekt vil du kunne trække på dit netværk, når du har brug for det.

Vær klar og præcis:

Når du møder nye mennesker, er det vigtigt at kunne præsentere dig selv og dine mål klart og præcist. Du kan eventuelt øve dig på en kort og overbevisende introduktion, der tydeligt fremhæver din ekspertise og interesseområder. Når det så er sagt, er det mindst lige så vigtigt at være nysgerrig og spørgende for at lære mere om de mennesker, du møder.

Dyrk eksisterende forbindelser:

Dit netværk er selvfølgelig ikke kun nye kontakter, men også de relationer, du allerede har opbygget. Derfor skal et vigtigt råd også være at holde kontakten til tidligere kolleger, samarbejdspartnere og andre relationer skabt gennem dit professionelle virke. Vedligeholdelsen kan eksempelvis ske ved at invitere dem til møder, arrangementer eller en kop kaffe for at opretholde og styrke forbindelsen.

Vær generøs og hjælpsom:

Giv, før du forventer at modtage. Vær villig til at dele din viden, erfaringer og netværk med andre. Ved at være generøs og hjælpsom skaber du værdi for andre, hvilket ofte fører til gensidig støtte og muligheder i fremtiden. Overvej hvordan du selv ser på dem der før har hjulpet dig? Goodwill er vigtigt – også for networking.

Brug digitale platforme aktivt:

Udnyt de mange digitale platforme og sociale medier, der er tilgængelige for at udvide dit netværk. LinkedIn er et særligt værdifuldt værktøj inden for bestyrelsesverdenen, hvor du kan finde relevante grupper, dele indhold og etablere forbindelse med nøglepersoner for dig og dine mål.

Husk, at networking ikke kun handler om, hvad du kan få ud af det, men også om, hvordan du kan bidrage og skabe værdi for andre. Ved at følge disse råd og være aktiv i dit netværk, kan du åbne døre til spændende muligheder inden for dit professionelle felt og bestyrelsesarbejde.

Vi håber at du får succes med at udnytte dit netværk på bedste vis og håber, at vores råd vil hjælpe dig med at opnå succes inden for dit professionelle virke.

Næste nyhedsbrev indeholder en stor nyhed fra vores lille verden, som forhåbentlig kan være et led i hvordan du styrker og bruger dit netværk, og hjælpe dig yderligere på vej. Mere om det om et par uger…