3 gode råd til at se røde flag i regnskabet i tide

Regnskab og bestyrelser

Mange virksomheder ender med at lukke, fordi de ikke har reageret på de røde flag i regnskabet i tide. Ifølge statsautoriseret revisor Hans-Christian S. Andersen er der en række faresignaler, du skal være opmærksom på. Få de 3 gode råd til at være på forkant.

Bestyrelsen er den øverste ledelse i et selskab. Det er bestyrelsen, som udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder direktionen og godkender årsrapporten m.m. Årsrapporten aflægges og godkendes af bestyrelsen, selvom det ofte foretages i tæt samarbejde med selskabets revisor.

Ansvaret for, at årsrapporten er udarbejdet og overholder gældende regler ligger altså udelukkende hos bestyrelsen, ligesom det er et medlem af bestyrelsen, som skal gennemgå og fremlægge årsrapporten på den ordinære generalforsamling.

Derfor er det vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem ved noget om regnskab, og hvordan en årsrapport er opbygget. Du bør derfor også kunne gennemskue de røde flag i regnskabet i tide og handle på dem, før det er for sent.

Her får du tre gode råd af Hans-Christian S. Andersen til at gennemskue de røde flag i regnskabet i tide.

1. Hold øje med budgettet

Tilrettelæg din regnskabsrapportering på en sådan måde, at du så tidligt som overhovedet muligt er klar over, hvis regnskabet udvikler sig i den forkerte retning. Er der budgetafvigelser, skal du forklare årsagen til det – og gerne i detaljer. Det er naturligvis en forudsætning, at budgetprocessen fungerer. Budgettet skal vise, hvordan det forventes, at virksomheden udvikler sig, særligt hvad angår omsætning, omkostninger og resultat.

Har virksomheden en vis størrelse, kan det være nødvendigt at udarbejde et regnskab som minimum pr. kvartal, så der er tid til at reagere i tide og følge op på afvigelserne.

2. Afhold faste møder med revisor

Regelmæssige møder med revisoren kan være en god måde at holde øje med eventuelle faresignaler i regnskabet. Her kan I få overblikket og diskutere virksomhedens drift.

3. Vær opmærksom på fortjeneste og produktmiks

Vær særligt opmærksom på, at regnskabet og bogholderiet ikke altid er det bedste sted at få information om budgetafgivelser, da der kan gå lang tid, før en budgetafvigelse kan ses i bogføringen. Er virksomheden ordreproducerende, vil du først kunne forudse en nedgang i omsætningen, når ordrebeholdningen ikke udvikler sig, som den skal.

Et andet problem er, at omsætningen udvikler sig fint, men fortjenesten er nedadgående. Det vil du på et tidspunkt kunne se i regnskabet. Faren er dog, at hvis du systematisk holder øje med forholdet mellem købs- og salgspriser, kan du opdage det langt tidligere. F.eks. kan en ændring i produktmiks ofte medføre, at omsætningen kan stige, mens indtjeningen falder.

Få større indsigt i regnskabsmæssige dilemmaer

Vil du gerne have endnu større viden om regnskabsmæssige dilemmaer, som bestyrelser ofte stilles overfor, og som du skal kunne tage stilling til, så tag med på bestyrelsesuddannelsen hos Board Institute.

Regnskabsmodulet på Board Institute klæder dig på, så du får et overordnet kendskab til de grundlæggende regnskabsregler inden for Årsregnskabsloven. Du får også kendskab til de øvrige elementer i årsrapporten så som ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis, gennemgang af resultatopgørelsen, balance, pengestrømsopgørelse samt en række relevante nøgletal.

Hans Christian S. Andersen

Mød Hans-Christian S. Andersen på Board Institute

Underviser på Board Institute er Hans-Christian S. Andersen, der er statsautoriseret revisor og til daglig er Head of Finance Controls & Compliance i det børsnoterede DFDS. Hans-Christian S. Andersen har i mange år undervist vækst- og opstartsvirksomheder i økonomistyring og regnskab samt været ekstern lektor og supervisor på kandidatafhandlinger på CBS.

 

Bestyrelsens
#1 White Paper

Få den ultimative vidensrapport og tilmeld dig nyhedsbrevet, som er et must have for ethvert bestyrelsesmedlem og virksomhedsejer!