Fremtiden kræver professionelle bestyrelser

Danske virksomheder har brug for stærke fremadskuende bestyrelser, der behersker både strategisk forretningsudvikling og krisestyring. Det siger højesteretsadvokat og bestyrelsesekspert Jackie Phillip. Han står bag Board Institute og er forfatter til bogen ‘Fremtidens bestyrelse’ fra 2021.

Fremtidens bestyrelsesmedlemmer bør have en dybdegående forståelse af alle bestyrelsens discipliner – fra det juridiske ansvar og de vigtige regnskabsmæssige processer til de strategiske beslutninger, de svære valg og de værste krisescenarier. Sådan lyder det fra højesteretsadvokat og bestyrelses ekspert Jackie Phillip.

Vil vi skabe succes og udvikling for danske virksomheder, skal der store forandringer til – fra udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne til nye arbejdsformer med bl.a. hjerneforskning og kriseparathed. Jackie Phillip ønsker at gøre op med bestyrelsesmedlemmer, som er valgt, fordi de er familie, en del af vennekredsen eller fundet via netværk – og ofte alene får symbolsk betaling.

Bestyrelsesmedlemmer skal håndplukkes

“Fremtidens bestyrelser i en ny og bedre version 2.0 har brug for, at alle stole besættes af de stærkeste kompetencer, som er håndplukket til jobbet og udfylder positionen med tyngde og erfaring og dermed er den støtte for direktionen, som alle progressive virksomheder har brug for. Der skal skabes flere modstandsdygtige bestyrelser med åben rekruttering af mænd og kvinder, der vælges efter kompetencer, talent og deres persontype-mæssige match i bestyrelsen som hele,” siger Jackie Phillip.

Hvis bestyrelsen ikke er sammensat af de rigtige kompetencer og en 50/50 kønsfordeling, bør den skiftes ud hurtigt, mener Jackie Phillip og peger på, at rekruttering af bestyrelsen er et af formandens arbejdsopgaver, alternativt generalforsamlingen. Han opfordrer til, at der ses bort fra ”oldboys netværk” sådan at forstå, at man ikke skal rekruttere venner og nært netværk ukritisk og uden videre.

“Der skal ses på persontyper og på kompetencer, snarere end at lave en ”kaffeklub”, der ingen vegne kommer på den lange bane. De bedste kompetencer i den konkrete bestyrelse skal samles med de udfordringer in mente, som I står overfor som bestyrelse og som virksomhed generelt,” siger Jackie Phillip og tilføjer:

“Husk der er ikke ”klister på sædet” med en bestyrelsespost. Det er ikke en livstidsstilling, som i de gode gamle dage. Der kan godt gå en rum tid, før et bestyrelsesmedlem kommer ”up to speed” som nyt bestyrelsesmedlem, men man skal omvendt heller ikke kunne forvente at sidde i den samme bestyrelse mere end 4-5 år, så må der nye kræfter til, og virksomheden er forhåbentlig også drejet hen i en anden retning og nye kræfter og kompetencer må til.”

Kemi er afgørende for samarbejdet

Ved ansættelse af direktionen skal man ifølge Jackie Phillip have in mente, at der skal være en rigtig god kemi mellem formanden og direktøren, da formanden er bindeleddet til direktionen og den daglige drift. I den forbindelse, men også ved sammensætningen af bestyrelsen, skal formanden være meget opmærksom på og bevidst om, hvad eller hvem som persontype, som nemt kan få os følelsesmæssigt ud af balance.

“Er der en bestemt persontype eller en bestemt person i din bestyrelse, som nemt kan hijacke dig følelsesmæssigt, altså få dig i ubalance, vil det ødelægge din dømmekraft, fordi du dermed fokuserer på ledelsesmedlemmet og dermed glemmer bolden,” siger Jackie Phillip.

100 dages modellen

“En af de modeller jeg har god erfaring med vedr. ansættelse af den rigtige direktør er 100 dages modellen. Her beder man de 3 bedste kandidater om at gå hjem og lave en konkret handleplan for, hvordan direktøren vil gribe de første 100 dage an som direktør? Og det er helt åbent, hvad de måtte finde på, og hvilken form det skal fremlægges i ca. 14 dage efter,” siger Jackie Phillip.

De 3 kandidater skal naturligvis have adgang til alt data omkring virksomheden, organisationsdiagram m.v. under fuld fortrolighed naturligvis. Efter fremlæggelsen af de 3 spændende indlæg fra de 3 kandidater til den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden, vil det stå meget klarere for dig, hvilken kandidat der er bedst.

“Det er også et rigtig godt redskab til senere, når der efter 50 og 100 dage skal følges op på ansættelsesforholdet at drøfte netop, hvad der står i direktørens ”gamle” 100 dages plan. Kan direktøren levere det han/hun selv har beskrevet tidligere m.v.”

Så både i udvælgelsesprocessen som senere til opfølgning og MUS-samtale med direktøren er dette et godt redskab. Det er super dyrt at ansætte en direktør, så er det ikke den rigtige, vil det koste virksomheden såvel tid som mange penge.

Når det nye hold er sat, så anbefaler Jackie Phillip, at der arbejdes en del med og anvendes tid på at udarbejde en skræddersyet forretningsorden for bestyrelsen og en direktørinstruks. Det er spillereglerne for ledelsesorganernes interne kompetencer, ‘do and donts’, og hvad må det pågældende ledelsesorgan i forhold til det andet og generalforsamlingen. Det lyder simpelt, men det går som regel galt i praksis, hvis disse 2 dokumenter ikke er gennemtænkte og skræddersyet præcis til virksomhedens ledelsesorganer, på peger Jackie Phillip.

3 megatrends du bør være optaget af

Konsekvensen af globale kriser og megatrends er, at det samlet set er med til at øge volatiliteten, usikkerheden, kompleksiteten og tvetydigheden i generelle forhold og situationer, hvor ingenting er, som det plejer, og hvor ingen kan se udviklingens præcise retning. Dermed vokser behovet for bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer, der tør sætte nye mål og anvise en ny retning, og dermed være værdiskabende.

“I det moderne bestyrelsesarbejde er vi kommet forbi tanken om en bestyrelse som værende et ’ældsteråd’. Afsættet i det hastigt ændrende samfund er i stedet, at bestyrelsen har en ledelsesmæssig og værdiskabende rolle. I bogen Fremtidens bestyrelses kalder vi det Strategy 2.0.,” siger Jackie Phillip.

Strategy 2.0 i et direktions- og bestyrelsesperspektiv har til hensigt at sikre et mere strategisk afsæt for at imødekomme både uforudsigelighed og de øgede læringskrav, så du klædes på til at eksekvere strategi i realtime.

I bestyrelsessammenhæng, og det at være de bedste til at drive en virksomhed fremad, kan fremtidens megatrends tillige anvendes i stor stil. Det er noget enhver fremadsynet bestyrelse i en version 2.0 bør have in mente ved udvikling af den virksomhed, de sidder i bestyrelsen i.

Lige nu er der ifølge Jackie Phillips bog tre megatrends, som tegner et klart billede af, hvad bestyrelsesmedlemmer i Skandinavien er allermest optaget af. To af disse megatrends, disruption eller eksponentielle teknologier samt geopolitiske udfordringer, har også tidligere være på top-3-listen. Men en megatrend er klimaforandringer. Det er et emne, der optager mange bestyrelser i store virksomheder p.t.

Ifølge Jackie Phillip bør alle virksomheder og bestyrelser i øjeblikket bør se på disse emner:

1. Digitalisering og automatisering
2. Bæredygtighed
3. Innovation

“De virksomheder, der fokuserer på ovennævnte tre forhold på den lange bane, vil vinde frem. Bestyrelsen bør også være optaget af det, jeg kalder contract management, eller det at styrke din værdikæde med dine samarbejdspartnere og andre virksomheder. Det gør din virksomhed mindre sårbar. Det vi skal huske i det 21. år hundrede er, at samfundet nu forandrer sig og udvikler sig med helt vildt eksponentiel hastighed. Fremtidens bestyrelse skal stå tidligt op for at følge med, og vi skal hele tiden holde virksomheden opdateret og tidssvarende og langtidsholdbar, ” siger Jackie Phillip.

Netop hastigheden gør, at vi oplever det som disruption. Omstillingen fra jæger-samler-samfundet til agerbrugssamfundet var lige så radikal som dagens omstilling, men den var bare over en helt anden lang periode, den tog nemlig 1.000 år.

“Du bør også studere nærmere, hvorvidt bestyrelsen bidrager til den konkurrencemæssige fordel, der ligger i at være parat til krisehåndtering? Der er brug for risk management i bestyrelseslokalet. Historien viser, at de virksomheder og dermed bestyrelser, som er dygtige til krisestyring, tager en systematisk tilgang til at afbøde potentielle kriser og styre dem, der opstår med fokus på både at bevare og forbedre forretningsværdien. De virksomheder og bestyrelser, der har styr på denne disciplin, vinde terræn i stor stil,” siger Jackie Phillip.

OM JACKIE PHILLIP

Jackie Phillip er advokat (H), stifter og ejer af Jackie Phillip & Co. Advokatfirma med stor erfaring i erhvervsret. Han er serieiværksætter, medejer af 15 virksomheder og driver sit eget investeringsselskab med investeringer i flereforskellige brancher, bl.a. bilproducentindustrien med Fisker Inc., hvor den innovative eldrevne SUV Fisker Ocean produceres i 2022. Dertil står han bag bestyrelsesuddannelsen Board Institute, kendt som én af Danmarks bedste bestyrelsesuddannelser, hvor denne nye bog indgår som en del af pensum. Han har været medlem af mere end 38 danske bestyrelser, og med udgangspunkt i dette skarpe indblik har han samlet et panel af forskellige bestyrelseseksperter i bogen Fremtidens bestyrelse fra 2021.

 

 

Bestyrelsens
#1 White Paper

Få den ultimative vidensrapport og tilmeld dig nyhedsbrevet, som er et must have for ethvert bestyrelsesmedlem og virksomhedsejer!